3_Photo - 1
3_Photo - 4
3_Photo - 2
3_Photo - 3

nazwa:

Koncepcja architektoniczna budynku Centrum Dydaktycznego

Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego

im. Jana Długosza / Częstowchowa / 2021

projekty