3
5
9
6
7
8
2
4
1
10

nazwa:

Konkurs na projekt urbanistyczny zagospodarowania terenów przy ul. F. Roosevelta w Poznaniu / Poznań / 2022

projekty