top of page

Zespół Szkół Rolniczych -"Hiperbaza"

Szczecińska 87, Świdwin, Polska

Typ

konkurs

Powierzchnia

5 055

Piętra

1

Zamawiający

Zespół Szkół Rolniczych w Świdwinie

Orientacyjny koszt 

19 434 338 zł

Status

konkurs

Data projektu/budowy

Lokalizacja

Szczecińska 87, Świdwin, Polska

Opis

Układ projektowanych budynków dopełnia istniejące założenie urbanistyczne. Projektowane budynki zostały zaprojektowane w zdyscyplinowanym układzie, porządkując niewykorzystaną przestrzeń terenu inwestycji, wykorzystując optymalnie wolne powierzchnie. Taka zdyscyplinowana propozycja urbanistyczna porządkuje zastana przestrzeń , która charakteryzuje się swobodną i momentami chaotyczną zabudową .  Interakcję z istniejąca zabudowa stanowi dynamiczne „przekręcenie”  auli zlokalizowanej wewnątrz patio budynku dydaktycznego , jest to ukryte wewnątrz budynku nawiązanie do swobodnej kompozycji istniejących zabudowań kompleksu szkolnego .   Projektowane zagospodarowanie terenu wraz z budynkami zdecydowano się zlokalizować w całości w południowej części terenu nie tylko z uwagi na ich wewnętrzne powiązania funkcjonalno-użytkowe, ale również z uwagi na to, że taki układ minimalizuje nakłady inwestycyjne koncentrując prace budowlane, a także nie ingerując w już istniejące zagospodarowanie terenu. Jedyną zmianą w planie sytuacyjnym jest zadysponowanie większej powierzchni pod pełnowymiarowe boisko piłkarskie wraz z 400-metrową bieżnią okólną: pod boisko przeznaczono powierzchnię istniejącego boiska oraz placów znajdujących się przy zachodniej granicy działki, powiększono też w kierunku południowym powierzchnie górnego „tarasu” terenu. Projektowane zagospodarowanie wpisano natomiast w niższej części działki, wykorzystując jej ukształtowanie, unikając zmian poziomów terenu pomiędzy poszczególnymi obiektami.

 

Zaprojektowano nowy zjazd na teren Zespołu Szkół obsługujący komunikacyjnie wszystkie projektowane obiekty wraz z przeznaczonym dla nich parkingiem. Projektowany teren jest połączony z istniejącym zagospodarowaniem terenu wewnętrzną drogą techniczną przebiegającą wzdłuż zachodniego boku boiska. Zaprojektowano również połączenie nowych obiektów ze starymi szeroką aleją przebiegającą wzdłuż wschodniego boku boiska.

Budynek główny szkoły usytuowano w południowo-zachodnim narożniku terenu inwestycji, posiada on bezpośredni dostęp do parkingu. Reprezentacyjny budynek będzie nową dominantą architektoniczną terenu Zespołu Szkół. Został on połączony szeregowo łącznikiem z budynkiem stacji diagnostyki i warsztatami, co umożliwia uczniom bezkolizyjną komunikacje między tymi budynkami. W sąsiedztwie stacji diagnostyki zlokalizowano budynek garażyze wspólnym placem manewrowym pomiędzy nimi. Ruch kołowy maszyn rolniczych został w tym miejscu skoncentrowany: znajduję się tu również plac manewrowym przed wjazdami do hali uprawowej, która zajmuje całą powierzchnię w środkowej części przy południowej granicy działki. Hala ta stanowi bufor akustyczny między częścią dydaktyczną realizowaną w budynkach a placem manewrowym służącym do nauki jazdy usytuowanym w południowo-wschodniej części działki.

 

Zagospodarowanie terenu dopełniają drogi komunikacji kołowej i pieszej oraz tzw. ogrody deszczowe” retencjonujące wody opadowe położone po północnej stronie hali uprawowej i placu manewrowego izolujące teren szkoły od zagospodarowanych terenów sąsiednich.

 

Przed głównym budynkiem szkoły zaprojektowano, kontrastujące ze zdyscyplinowanym układem budynków i uporządkowaną elewacją, swobodne układy ścieżek i chodników uzupełnione rozproszonymi, naturalnym wyspami zieleni. Stworzono zarówno rekreacyjne przestrzenie otwarte, jak i skwery bardziej prywatne. Układ podkreślają falujące betonowe siedziska i stoły, skryte pod zadaszonymi drewnianymi pergolami. Po zachodniej stronie budynku, pod pergolą, w sąsiedztwie klasopracowni „żywieniowych” zlokalizowano ogrody, które mogą okazjonalnie uzupełniać repertuar produktów stosowanych na zajęciach.

 

Proponowana koncepcja zagospodarowania przestrzennego odpowiada w sposób optymalny na zapotrzebowanie Zespołu Szkół w zakresie obiektów kubaturowych oraz powierzchni realizujących pozostałe zadania edukacyjne,

a także technologiczne i pomocnicze, zapewniając właściwe powiązania funkcjonalne pomiędzy obiektami.

bottom of page