top of page

Budynek "Rynek 12"

Rynek 12, Lubin, Polska

Typ

mieszkaniowe

Powierzchnia

1 124

Piętra

4

Zamawiający

Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o.

Orientacyjny koszt 

-

Status

w budowie

Data projektu/budowy

Lokalizacja

Rynek 12, Lubin, Polska

Opis

Projektowany budynek posiada 4 kondygnacje nadziemne i nie jest podpiwniczony.

Kondygnację parteru zajmą dwa lokale usługowe oraz niezbędne pomieszczenia techniczne (w tym pomieszczenie węzła cieplnego) jak również komunikacja pozioma i pionowa (klatka schodowa z dźwigiem osobowym). Na piętrach 1,2 oraz 3 (poddasze) zaprojektowano powtarzalne mieszkania – po 4 na kondygnację.

 

Zarys budynku został zaprojektowany zgodnie z historyczną linią zabudowy wskazaną w MPZP (od strony Rynku). Zaprojektowano budynek na rzucie zbliżonym do kwadratu i bryle zbliżonej do prostopadłościanu, o stałej wysokości.

 

Od strony Rynku przekrycie dachem stromym o kącie pochylenia połaci 55° (MPZP dopuszcza 30-55°).

Dach dodatkowo zostanie „rozrzeźbiony” lukarnami doświetlającymi kondygnację poddasza.

Dachy kryte dachówką ceramiczną w kolorze czerwonym.

Lukarny kryte dachówką, obróbki blacharskie z blachy w kolorze grafitowym.

Elewacja budynku zostanie wykonana w różnych materiałach;

Przyziemie planuje się wykończyć w płytach z piaskowca na podkonstrukcji systemowej zgodnie z zaleceniami konserwatora DWKZ. Kondygnację 1 i 2 oraz ścianę kolankową poddasza planuje się wykończyć w jasnym tynku. Kondygnacja przyziemia oraz poddasze z dachem zostaną dodatkowo wydzielone i podkreślone poziomymi liniami gzymsów.

Okna połączono wizualnie w pionowe pasy i podkreślono wyraźnymi pionowymi obramowaniami. 

 

Podziały elewacyjne nawiązują do zabytkowej bryły istniejącego budynku Rynek 11 przy baszcie (patrz foto) naprzeciwko projektowanego budynku - w poziomie zachowano widoczny podział na 3 strefy: przyziemie – 2 kondygnacje nadziemne – strefa dachu oraz wyraźnie podkreślono piony.

 

Na parterze w lokalu usługowym zostanie wyeksponowany fragment średniowiecznych murów miejskich, który przed 1945 r. stanowił podbudowę granicznej - szczytowej ściany nowożytnej zabudowy kamienicznej w tym miejscu, która po 1945 r. została rozebrana. Linia oraz gabaryty zabudowy odzwierciedlają dawną zabudowę sprzed 1945 r.

 

Forma i estetyka zaprojektowanego budynku zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obowiązującego na terenie inwestycji - Uchwała Nr V/21/07 RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE z dnia 18.01.2007 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 41 we w Lubinie, wymaganiami stawianymi przez Inwestora oraz wpisaniem budynku w kontekst istniejącej zabudowy na obszarze otaczającym teren projektowanej inwestycji.

 

Nową zabudowę dostosowano do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji, skali i bryły, nawiązując formą współczesną do lokalnej tradycji architektonicznej.

 

Kolorystykę budynku pokazano na rysunkach elewacji w części rysunkowej projektu.

bottom of page