top of page

Budynek wielofunkcyjny

Ignacego Paderewskiego, Lubin, Polska

Typ

administracyjne

Powierzchnia

1 446

Piętra

3

Zamawiający

Gmina Miasta Lubin

Orientacyjny koszt 

11 400 000 zł

Status

zrealizowany

Data projektu/budowy

Lokalizacja

Ignacego Paderewskiego, Lubin, Polska

Opis

Zaprojektowano budynek administracyjno-biurowo-dydaktyczny z jedną kondygnacją nadziemną  z antresolą oraz kondygnacją podziemną wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu. Obiekt ma pełnić funkcję budynku użyteczności publicznej  z przeznaczeniem na działalność edukacyjną i doradczą oraz część biurową ze strefami pracy open space. Budynek lokalizuje się na terenie ZOO Lubin - Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie (Park Wrocławski) w jego zachodniej części przy skrzyżowaniu ulic Paderewskiego i Wrocławskiej. Wiodącymi funkcjami obiektu ma być sala konferencyjna wraz z pomieszczeniami obsługującymi oraz przestrzeń open space wykorzystywana jako przestrzeń ekspozycyjna. Antresolę przeznacza się na przestrzeń biurową, natomiast kondygnację podziemną na zaplecza szatniowe, zaplecza higieniczno-sanitarne  i magazynowe oraz pomieszczenia techniczne i ustępy ogólnodostępne.

Projektowany budynek jest prostopadłościenny, usytuowany równolegle do istniejących utwardzeń w parku. Dach obiektu projektuje się jako dach płaski z użytkowym tarasem. Budynek połączono ciągami komunikacji zewnętrznej z istniejącym zagospodarowaniem. Zaprojektowano wewnętrzną klatkę schodową prowadzącą bezpośrednio na taras biegnącą wzdłuż dłuższego boku budynku.

Zgodnie z § 12 ust 3 pkt 1 uchwały zaprojektowano budynek o zbliżonych gabarytach i wysokości, geometrii dachów, użytych materiałach wykończeniowych na dachach i elewacjach oraz detalu wystroju architektonicznego do istniejącego w najbliższej jemu odległości budynkowi edukacyjnemu (kawiarni). Zaprojektowano budynek jednokondygnacyjny, z dachem płaskim krytym papą, zastosowano materiały elewacyjne pochodzenia naturalnego, w stonowanych kolorach, elewacje budynku charakteryzuje minimalistyczny detal architektoniczny.

Zgodnie z § 12 ust 3 pkt 2 uchwały w zakresie nakazu stosowania na dachach budynków tradycyjnych materiałów wykończeniowych – zastosowano papę termozgrzewalną.

Zgodnie z § 12 ust 3 pkt 3 uchwały w zakresie nakazu stosowania na elewacjach budynków tradycyjnych materiałów wykończeniowych – zastosowano tradycyjne materiały elewacyjne pochodzenia naturalnego, np. płyty włóknocementowe stosowane w budownictwie od ok. 100 lat, płyty kompozytowe – stosowane od ok. 50 lat.

Pomimo zastosowania tradycyjnych materiałów wykończeniowych, elewacjom nadano nowoczesny charakter dzięki zabiegom formalnym, które dodatkowo wpisują obiekt w otaczający go teren Parku Wrocławskiego.

Do budynku dostajemy się poprzez kilka wejść, gdzie wejście główne znajduje się na jego krótszej ścianie południowo-wschodniej. Pozostałe wejścia są o charakterze ewakuacyjnym i technicznym. Wejście główne prowadzi na wewnętrzny open space z reprezentacyjną klatką schodową. Od strony południowo-zachodniej zlokalizowano wejście do sklepiku, toalet oraz windy.

 

Kondygnacja podziemna

Na kondygnację podziemną prowadzi reprezentacyjna klatka schodowa oraz winda. Na kondygnacji zaprojektowano ustępy ogólnodostępne oraz komunikację, aneks kuchenny, pomieszczenia gospodarcze, zaplecza szatniowe oraz higieniczno-sanitarne, wiatrołap, pomieszczenia techniczne oraz kotłownię dostępną z zewnątrz budynku. Od strony północno-wschodniej budynku zlokalizowano schody zewnętrzne łączące poszczególne poziomy budynku.

 

Parter

Główna reprezentacyjna klatka schodowa zlokalizowana w centralnej części budynku oraz winda łączy wszystkie poziomy budynku (kondygnację podziemną, parter, antresolę oraz taras ). Z przestrzeni open space można przejść do głównej sali konferencyjnej, która ma możliwość otwierania się i łączenia z wyżej wymienioną przestrzenią.

Po lewej stronie od głównego wejścia znajdują się ustępy ogólnodostępne, winda oraz sklepik (zagospodarowanie sklepiku wg odrębnego opracowania oraz opinii sanitarnej). Pomieszczenia te dostępne są również z zewnątrz.

Po prawej stronie od wejścia zlokalizowano ladę recepcyjną z szatnią, biuro, monitoring oraz kolejne pomieszczenia obsługujące salę konferencyjną - aneks kuchenny, magazyn, pomieszczenie techniczne -  połączone wewnętrznym korytarzem dostępnym z zewnątrz.

 Z sali konferencyjnej zaprojektowano wyjścia ewakuacyjne prowadzące bezpośrednio na zewnątrz budynku. Na elewacji południowo-zachodniej zlokalizowano dodatkowe wejście do budynku.

 

Antresola

Na najwyższym poziomie budynku znajduje się otwarta przestrzeń – antresola parteru, na którą prowadzą reprezentacyjne schody oraz winda. Na poziomie znajduje się otwarta przestrzeń biurowa lub ekspozycyjna.

 

Taras

Dach nad salą konferencyjną projektuje się jako stropodach uzupełniony świetlikami, natomiast dach nad antresolą jako stropodach z tarasem użytkowym dostępnym dla zwiedzających.

Taras widokowy posiada bariery ochronne, częściowo przeszklone, w pozostałej części ażurowe, wykonane z trwałych materiałów.

bottom of page