top of page

Budynek wielorodzinny

Wały Tadeusza Kościuszki 1, Rawicz, Polska

Typ

mieszkaniowe

Powierzchnia

4 735

Piętra

5

Zamawiający

Rawicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Orientacyjny koszt 

7 429 000 zł

Status

w budowie

Data projektu/budowy

Lokalizacja

Wały Tadeusza Kościuszki 1, Rawicz, Polska

Opis

Projektowany budynek na planie litery U – z elewacją stanowiącą dopełnienie pierzei ul. Wały Kościuszki

oraz dwoma skrzydłami skierowanymi w głąb działki – północnym uzupełniającym pierzeję ul. Lipowej

oraz południowym usytuowanym równolegle do południowej granicy działki.

Eksponowaną elewację od strony ul. Wały Kościuszki podzielono dwoma pionowymi uskokami skrywającymi balkony, wprowadzając podział elewacji na 3 segmenty.

Zaprojektowano dachy strome mansardowe o nachyleniu połaci od 12° (21,5%) do 65° (214,5%) o spadkach symetrycznych, dachy o kalenicach równoległych w stosunku do ul. Lipowej oraz do ul. Wały Kościuszki.

Maksymalna wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej projektowanego budynku wynosi 13,50m.

Maksymalna wysokość kalenicy projektowanego budynku wynosi 14,50m.

Budynek wpisuje się w otaczającą zabudowę, nie dominuje jej swoimi gabarytami.

bottom of page