top of page

Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu"

Wały Generała Władysława Sikorskiego 13, Toruń, Polska

Typ

administracyjne

Powierzchnia

1 404

Piętra

4

Zamawiający

Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu

Orientacyjny koszt 

11 650 000 zł

Status

zrealizowany

Data projektu/budowy

Lokalizacja

Wały Generała Władysława Sikorskiego 13, Toruń, Polska

Opis

Obiekt wraz z zagospodarowaniem terenu został dostosowany do istniejących warunków budynku głównego Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”. Jakość przyjętych materiałów budowlanych i wykończeniowych elewacji budynku jest na wysokim poziomie, a zastosowane rozwiązania architektoniczne są o wysokich walorach. Projektant na etapie realizacji obiektu nie dopuszcza zastosowania minimalnych standardów wykończenia i tzw. podróbek czy zamienników o niższej jakości i wartości technicznej.

Zaprojektowany obiekt harmonizuje z budynkiem istniejącym zarówno pod względem formy jak i kolorystyki. W planowanej rozbudowie nie zastosowano cegły klinkierowej  elewacyjnej,  także  ze  względu  na  zbyt  wysokie koszty  systemu  podkonstrukcji. Jako wykończenie elewacji zastosowano panele okładzinowe z blachy kortenowej pełne i perforowane. Blacha kortenowa przypomina wyglądem blachę pokrytą korozją. Rozwiązanie to oprócz znaczenia estetycznego podyktowane jest także ekonomiką kosztów budowy.

Bryła i forma istniejącego budynku Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” nie ulegnie zmianie. Planowana rozbudowa  będzie zlokalizowana na tyłach budynku głównego, schowana za budynkiem i nie powodująca zmian w odbiorze wizualnym od frontu tj. od ul. Wały Gen. Sikorskiego. Projektowany budynek posiada prostą i zwartą bryłę na planie prostokąta o wymiarach rzutu poziomego 28,4x14,8m. Od strony istniejącego budynku nie będzie posiadać otworów okiennych i drzwiowych z uwagi na niewystarczająca odległość między budynkami (przepisy dot. usytuowania budynku ze względu na przepisy przeciwpożarowe). Wysokość projektowanego budynku nie przekracza 15m i wynosi 15,0m (wysokość mierzona od poziomu terenu przed wejściem głównym do najwyższego punktu attyki dachowej),  zgodnie  z warunkami planu miejscowego "Jordanki".

Budynek połączony z istniejącym budynkiem głównym Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” z dużą salą (przestrzeń ekspozycyjna) poprzez 1-kondygnacyjny łącznik na poziomie 1-piętra.

Bryła przykryta stropodachem niewentylowanym płaskim. Odwodnienie – wewnętrzne w systemie podciśnieniowym.

  Zagospodarowanie terenu zostało zaprojektowane w sposób harmonizujący z istniejących zagospodarowaniem terenu w obrębie budynku Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”, dotyczy to zwłaszcza zastosowanych materiałów oraz opraw oświetleniowych. Lampy kolidujące z projektowaną inwestycją zostaną przesunięte w inne miejsca w sposób niekolidujący z planowanym zagospodarowaniem. Wokół ścian zewnętrznych zaprojektowano opaskę żwirową.

bottom of page