top of page

Hala lekkoatletyczna na Golęcinie

Warmińska 1, Poznań, Polska

Typ

sportowe

Powierzchnia

1 214

Piętra

2

Zamawiający

Poznańskie Inwestycje Miejskie

Orientacyjny koszt 

28 000 000 zł

Status

planowany

Data projektu/budowy

Lokalizacja

Warmińska 1, Poznań, Polska

Opis

Projektowany zespół budynków w kształcie prostopadłościanu z dachami płaskimi usytuowano dłuższą elewacją równolegle do zachodniej granicy działki. Bryłę budynku zróżnicowano wysokościowo dzieląc go na 2 części: wyższą część hali oraz niższą – część pomieszczeń administracyjnych i technicznych.

Prostopadłościenną bryłę hali rozcięto płynną wstęgą przeszkleń doświetlających wnętrze hali. Wyraz architektoniczny wpisania w otaczający krajobraz uzyskano stosując graficzny zabieg na elewacji – w arcjuszach blachy aluminiowej wykonano perforację ukazującą zarys drzew znajdujących się w sąsiedztwie hali. Ukształtowanie bryły jest ściśle powiązane z podziałem funkcjonalnym wewnątrz budynku. Za blachą perforowaną ukryto centrale wentylacyjne, wpisując zamaskowaną zewnętrzną przestrzeń techniczną w bryłę hali sportowej (elewacja zachodnia). Od strony wschodniej i północnej zaprojektowano, wpisany we wstęgę opasującą budynek, taras wejściowy oraz ciąg komunikacyjny o zmiennej wysokości umożliwiający przejazd rowerem oraz przejście wzdłuż elewacji uzyskując swobodny wgląd przechodniów do wnętrza hali.

bottom of page