top of page

Hala Sportowa

Kazimierza Górskiego 1, Gdańsk, Polska

Typ

sportowe

Powierzchnia

5 200

Piętra

4

Zamawiający

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Orientacyjny koszt 

18 986 981 zł

Status

zrealizowane

Data projektu/budowy

Lokalizacja

Kazimierza Górskiego 1, Gdańsk, Polska

Opis

Podstawową funkcją budynku jest stworzenie optymalnych warunków treningowych dla gimnastyków sportowych i gimnastycznych, tancerzy oraz prowadzenia różnego typu zajęć ruchowych. Hala została wyposażona w specjalistyczny sprzęt gimnastyczny umożliwiający wszechstronny trening zawodników i studentów.

Na hali będzie również można rozgrywać zawody gimnastyczne o zasięgu regionalnym i krajowym, w tym celu zaprojektowano mobilną trybunę (na co dzień przechowywaną w magazynie) oraz możliwość zakrycia dołów gimnastycznych pokrywami umożliwiającymi wykorzystanie pełnej powierzchni hali.

Dodatkowo zapewniono możliwość całkowitego demontażu wszystkich urządzeń gimnastycznych, mat gimnastycznych, parkietu tanecznego, i przechowania ich w magazynach, celem udostępnienia hali dla innej funkcjonalności nie związanej z podstawową.

Pod dachem hali przewidziano również możliwość tymczasowego montażu sztankietu oświetleniowego.

Dla hali zaprojektowano zaplecze szatniowo-sanitarne, funkcję obiektu uzupełniono o salę konferencyjną oraz laboratoria wysiłkowe dla sportowców. W przyziemiu budynku zaprojektowano niezbędne magazyny, otwarty garaż oraz pomieszczenia techniczne.

Obiekt połączono funkcjonalnie łącznikiem komunikacyjnym z istniejącą w kompleksie AWFiS halą XIII.

bottom of page