top of page

Hala sportowa "GUMED"

Dębowa 21, Gdańsk, Polska

Typ

sportowe

Powierzchnia

4 193

Piętra

3

Zamawiający

Gdański Uniwersytet Medyczny

Orientacyjny koszt 

19 000 000 zł

Status

zrealizowany

Data projektu/budowy

Lokalizacja

Dębowa 21, Gdańsk, Polska

Opis

Zaprojektowana forma architektoniczna stanowi wyróżniającą się spośród sąsiednich terenów wizytówkę Uniwersytetu Medycznego. Zaprojektowano prostopadłościenną bryłę z elewacjami wykończonymi nowoczesnymi materiałami. Dach pogrążony z attykami, płaski. Wejście do budynku podkreślono reprezentacyjnymi schodami wejściowymi. Od strony zachodniej zastosowano stopniowanie bryły akcentując zmianę funkcji wewnątrz budynku oraz wjazd do garażu.


Do hali zaprojektowano wejście główne z pomieszczeniem portierni, zespół szatniowo-sanitarny obsługujący sale do aerobiku, squasha, siłowni oraz znajdujących się nad nimi dwóch sal treningowych do zapasów i wschodnich sztuk walk.

W hali głównej znajdują się boiska do: futsalu o wymiarach 42x25m, piłki ręcznej o wymiarach 20x40m, koszykówki o wymiarach 26x15m, siatkówki o wymiarach 9x18m.

Część tą można podzielić na dwie mniejsze hale sportowe kurtyną podwieszaną. W części zachodniej hali zaprojektowano trybunę dla widzów, pod którą zlokalizowano magazyny i pomieszczenia techniczne.

W części parterowej zaprojektowano dwa zespoły szatniowo-sanitarne dla 30 mężczyzn i 30 kobiet z oddzielnym wejściem. W części tej mieści się również zespół administracyjny z oddzielnym wejściem składający się z sekretariatu, pokoju kierownika z częścią konferencyjną, pokoju zastępcy kierownika, WC, pokoju socjalnego oraz 2 pokoi instruktorów.

Zgodnie z przyjętą technologią użytkowania obiektu, sale sztuk walki, zapasów oraz wielofunkcyjne zlokalizowane na piętrze nie są przeznaczone do użytku osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

bottom of page