top of page

Hala sportowa "Morasko"

Różany Potok, Poznań, Polska

Typ

konkurs

Powierzchnia

5 408

Piętra

2

Zamawiający

-

Orientacyjny koszt 

-

Status

konkurs

Data projektu/budowy

Lokalizacja

Różany Potok, Poznań, Polska

Opis

Projektowany zespół obiektów sportowych zlokalizowano w północnej części Kampusu Uniwersyteckiego, w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących obiektów sportowych, tj. pływalni oraz hali sportowej.

Projektowane obiekty uzupełniają funkcjonalnie całe założenie o funkcje:

-         budynku wielofunkcyjnego z salami sportowymi i zapleczem szatniowo-sanitarnym,

-         stadionu lekkoatletycznego z pełnowymiarową 400m bieżnią 6-torową, z 8-torowym odcinkiem sprinterskim, rzutniami i skoczniami lekkoatletycznymi zlokalizowanymi wewnątrz bieżni,

-         pełnowymiarowego boiska piłkarskiego o wymiarach 100x65m z wybiegami bezpieczeństwa o szerokości 3m, boisko usytuowano wewnątrz bieżni,

-         okrężnego toru wrotkarskiego-łyżworolkowego o szerokości 3,0m i dł. ok. 470m,

-         2 pełnowymiarowe korty tenisowe zewnętrzne,

-         siłowni zewnętrznej z urządzeniami.

 

Lokalizację obiektów oparto o oś północ-południe wyznaczoną przez drogę dojazdową będącą przedłużeniem istniejącej drogi zlokalizowanej pomiędzy budynkami pływalni oraz hali sportowej, wpisując ich układ w kształt dostępnego terenu. Po stronie zachodniej drogi zlokalizowano budynek wielofunkcyjny z boiskami i kortami. Po stronie wschodniej, vis a vis budynku sali zaprojektowano 2 korty tenisowe w układzie północ – południe, które stanowią naturalną kontynuację istniejących kortów. W części północnej, jako zwieńczenie całego założenia, zaprojektowano stadion lekkoatletyczny z boiskiem piłkarskim i torem wrotkarskim. Wzdłuż zachodniej elewacji budynku sali zaprojektowano dodatkową drogę dojazdową obsługującą również stadion.

 

Pomiędzy istniejącymi budynkami pływalni i hali wielofunkcyjnej a nowoprojektowanym budynkiem z salą wielofunkcyjną założono teren zielony zapobiegający odczuciu dysonansu między architekturą istniejącą a projektowaną, jednocześnie zachowując ciągłość założenia poprzez utrzymanie linii elewacji.

 

Tereny mieszkalne sąsiadujące z projektowanymi obiektami zostały oddzielone od terenów Kampusu pasem zieleni izolacyjnej wysokiej stanowiącej barierę akustyczną i widokową.

Bieżnię lekkoatletyczną zaprojektowano jako 400m z promieniem łuku wynoszącym 36,5m, ze spadkiem do wewnątrz. Zaprojektowano bieżnię okrężną 6-torową z 8-torowym odcinkiem prostej do sprintów (płaskie 100m lub 110m przez płotki) z wybiegiem dł. 17m za linią mety. Nawierzchnię zaprojektowano jako tartanową, profesjonalną nawierzchnię bieżni posiadającą certyfikat IAAF. Przy wewnętrznej krawędzi bieżni zaprojektowano systemowe odwodnienie liniowe.

 

Wokół bieżni zaprojektowano okrężny tor wrotkarski z nawierzchnią asfaltową o długości ok. 470m o szerokości 3,0 m.

 

Wewnątrz bieżni usytuowano pełnowymiarowe boisko do gry w piłkę nożną o wymiarach 100x65m z 3 metrowym pasem bezpieczeństwa. Nawierzchnię zaprojektowano z trawy syntetycznej posiadającej certyfikaty FIFA i UEFA. Pod boiskiem zaprojektowano drenaż. Zakłada się możliwość podziału boiska na 3 sektory umożliwiające trening i grę na mniejszej powierzchni. Boisko wyposażono w niezbędne elementy tj. bramki, piłkochwyty.

 

Ponadto na stadionie lekkoatletycznym, na wewnętrznej części łuku, zaprojektowano skocznie

do skoku w dal w 2 kierunkach, skocznię do trójskoku, rzutnię do pchnięcia kulą.

 

Wewnątrz drugiego łuku bieżni zaprojektowano siłownię zewnętrzną wyposażoną w urządzenia typu: orbitrek, steper, wyciskanie, twister, ławka na mięśnie brzucha, motyl, suwnica – prasa

do nóg, wyciąg, narciarz, wahadło, drążek i poręcze oraz drabinka.

 

Stadion zostanie wyposażony w oświetlenie z możliwością regulacji na potrzeby treningu

i zawodów oraz możliwość podziału strefowego oświetlenia.

Przy stadionie lekkoatletycznym i boisku, przy dłuższym boku, zaprojektowano ławki trenerskie

i sędziowskie.

 

W bezpośrednim sąsiedztwie istniejących kortów tenisowych zaprojektowano 2 korty zewnętrzne

o nawierzchni twardej z pełnym wyposażeniem z ogrodzeniem z zabezpieczeniem przed wiatrem, pomiędzy kortami również zaprojektowano ogrodzenie, z możliwością przejścia. Przy kortach zaprojektowano oświetlenie.

 

 

ZAGADNIENIA OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ

 

Zgodnie z Decyzją o Ustaleniu Lokalizacji Celu Publicznego obsługa komunikacyjna odbywać się będzie jednym istniejącym zjazdem z ul. Dzięgielowej, a następnie drogami i pieszo - jezdnymi wewnętrznymi.

Parkingi dla osób przybywających zaprojektowano w części północnej terenu inwestycji tj.

w lokalizacji w obrębie której obecnie są istniejące miejsca postojowe dla obiektów istniejących.

Z uwagi na rekreacyjny charakter inwestycji nie proponuje się parkingów w głębi terenu inwestycji.

W strefie parkingowej zaprojektowano 150 miejsc postojowych , co spełnia wymagania nałożone

w Decyzji tj. min. 20 miejsc parkingowych na 100 miejsc zgromadzeń – w ramach przedmiotu  inwestycji zaprojektowano w sumie 340 miejsc kwalifikowanych jako miejsca zgromadzeń -

250 na widowni w obrębie widowni boiska do piłki plażowej oraz 90 miejsc w obrębie stadionu lekkoatletycznego, co zgodnie z nałożonymi warunkami powinno uzyskać min. 68 miejsc parkingowych. Zaprojektowana ilość 150 miejsc parkingowych spełnia dwukrotnie nałożone minimum. Zapewniono również miejsce postojowe dla wozu transmisyjnego.

 

 

ZAŁOŻENIA ARCHITEKTONICZNO – FUNKCJONALNE

 

Obiekt kubaturowy zgodnie z zamierzeniem został podzielony na trzy segmenty umożliwiające niezależne funkcjonowanie oraz etapową realizację inwestycji.

Segment I – boisko do piłki plażowej, Segment II – Korty tenisowe, Segment III – hala wielofunkcyjna.

 

W projektowanym zespole zlokalizowano dwie sale sportowe zawierające boiska spięte 2-kondygnacyjnym segmentem zawierającym hol główny, zaplecza sanitarno-szatniowe (socjalne) sal, pokoje trenerskie, pomieszczenia techniczne i socjalne, salę do sztuk walki oraz powierzchnię wielofunkcyjną na na otwartej antresoli. Do sal sportowych zaprojektowano dostęp użytkowników ze strefy wejściowej poprzez łącznik i bufor.

 

W sali w segmencie południowym zaprojektowano 2 korty tenisowe z możliwością aranżacji  4 kortów do badmintona. Korty tenisowe zostały oddzielone od siebie kotarą sterowaną elektrycznie umożliwiającą uzyskanie jednej przestrzeni wielofunkcyjnej wewnątrz hali.

 

W sali w segmencie północnym zaprojektowano 2 boiska do piłki plażowej. Boiska zostały oddzielone od siebie kotarą sterowaną elektrycznie umożliwiającą uzyskanie 1 przestrzeni wewnątrz i wykorzystanie powierzchni do gry w piłkę ręczną lub nożną plażową. Przy południowej ścianie sali zaprojektowano trybunę dla 250 widzów. Dostęp widzów na trybunę zaplanowano

z poziomu piętra (antresoli) Hali wielofunkcyjnej poprzez balkon, oraz z poziomu boiska w segmencie piłki plażowej. Krótsze boki hali zaprojektowano jako ściany osłonowe szklane, przesuwne, z możliwością otwarcia budynku celem przewietrzania lub wymiany piasku.

 

Z uwagi na fakt, że hol wejściowy, szatnie i sanitariaty ogólnodostępne oraz zaplecza, szatnie użytkowników oraz pokoje terenów zaprojektowano w segmencie hali wielofunkcyjnej, pełni on rolę głównego korpusu organizującego funkcję towarzyszących obiektów sportowych.

 

Podstawowym założeniem dla formy architektonicznej obiektu stanowiło wykreowanie współczesnej, nowoczesnej formy hali sportowej wraz z przyległymi do niej z dwóch stron segmentami mieszczącymi boisko do piłki plażowej oraz korty tenisowe. Forma obiektu w zamierzeniu powinna stworzyć ekspresyjną formę hali z konstrukcji drewna klejonego pokrytą okładziną z paneli aluminiowych kompozytowych (hala wielofunkcyjna), a segmenty boczne –

z pokryciem z tłoczonej blachy aluminiowej lub wielowarstwowych membran ETFE wypełnionych powietrzem. Obiekt w zamierzeniu charakteryzuje się dyscypliną konstrukcji drewna klejonego przy jednoczesnej ekspresji elementów tworzących strukturę obiektu.

Obiekt sportowy powinien nawiązać dialog z istniejącymi budynkami sportowymi  poprzez zastosowanie również łukowej konstrukcji z drewna klejonego, forma architektoniczna jest jednak odmienna od istniejącej zabudowy.

 

 

ZAŁOŻENIA KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE

 

Konstrukcję budynku oparto na wiązarach łukowych z drewna klejonego z ociepleniem termoizolacją oraz pokryciem z tłoczonych paneli z blachy aluminiowej lub wielowarstwowych membran ETFE wypełnionych powietrzem dla boisk do piłki plażowej i kortów tenisowych oraz wentylowaną elewacją z płyt kompozytowo –aluminiowych ocieploną wełną mineralną segmentu hali głównej.

Przewiduje się zastosowanie drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej oraz naturalnych posadzek ceramicznych celem uzyskania przyjaznego i naturalnego wyrazu architektonicznego obiektu.

Z uwagi na formę obiektu nie przewiduje się zastosowania sufitów podwieszanych za wyjątkiem pomieszczeń szatni i pozostałych pomieszczeń na kondygnacji parteru hali wielofunkcyjnej.

Założono wyposażenie budynku w instalacje: wodno-kanalizacyjną, ogrzewania, wentylacji mechanicznej, oświetlenia, zasilania, instalacje teletechniczne, w wybranych pomieszczeniach zakłada się instalację chłodzenia, na salach sportowych – instalację nagłośnienia. Instalacje będą zaprojektowane jako nowoczesne, energooszczędne, wykorzystujące odnawialne źródła energii – gruntowe wymienniki ciepła, pompy ciepła oraz panele fotowoltaiczne.

Oświetlenie w salach sportowych zaprojektowano z możliwością regulacji na potrzeby treningu, zawodów i transmisji tv.

bottom of page