top of page

Inkubator Przedsiębiorczości

1 Maja, Lubin, Polska

Typ

administracyjne

Powierzchnia

3 228

Piętra

4

Zamawiający

Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

Orientacyjny koszt 

25 365 000 zł

Status

zrealizowany

Data projektu/budowy

Lokalizacja

1 Maja, Lubin, Polska

Opis

Zaprojektowano 4-kondygnacyjny budynek biurowy z usługami w parterze. Wiodącymi funkcjami obiektu mają być przestrzenie biurowe. Dodatkowo w budynku znajdować się będą funkcje uzupełniające i pomocnicze (m.in. sala konferencyjna na poziomie parteru oraz studio nagraniowe na kondygnacji 1.piętra).

Projektowany budynek jest prostopadłościenny, symetryczny, usytuowany dłuższym bokiem równolegle do ul. 1 Maja. Dach obiektu projektuje się jako stromy dwuspadowy, symetryczny o nachyleniu połaci 40 stopni (84%) z częścią dachu płaskiego w części centralnej budynku. Budynek połączono ciągami komunikacji zewnętrznej z projektowanym zagospodarowaniem. Wokół budynku projektuje utwardzone obejście w formie chodnika.

Do obiektu dostajemy się poprzez kilka wejść, gdzie wejścia główne znajduje się na jego środkowej osi symetrii, po przeciwległych stronach fasad (południowej i północnej). Dodatkowo występują wejścia od strony usług w parterze na elewacji wschodniej. Pozostałe wejścia są o charakterze ewakuacyjnym i technicznym. Wejścia główne prowadzą na wewnętrzny hol budynku z którego jest dostęp do obudowanej klatki schodowej łączącej wszystkie kondygnacje.

Na parterze budynku zaprojektowano pomieszczenia komercyjno-usługowe, które dzięki dostępowi bezpośrednio z zewnątrz z poziomu przylegających do budynku chodników będą mogły pełnić funkcje usługowe typu mała gastronomia, sklepy, zakłady usługowe. Z uwagi na to, iż funkcja tych pomieszczeń na etapie projektowania nie jest jednoznacznie określona projekty zagospodarowania tych pomieszczeń będą przedmiotem odrębnego opracowania i opinii sanitarnej. Do pomieszczeń tych zostały zaprojektowane podejścia wodno-kanalizacyjne umożliwiające w przyszłości ich wykorzystanie jako usługi wymagające zapewnienia bieżącej wody (np.: punkt gastronomiczny).

Na kondygnacji parteru zaprojektowano dużą salę konferencyjną o pow. ok.200 m2 którą będzie można podzielić funkcjonalnie, w zależności od potrzeb, na dwie mniejsze sale konferencyjne systemową ścianką mobilną akustyczną. Jako pomieszczenie przynależne funkcjonalnie do sali konferencyjnej zaprojektowano pomieszczenie szatni na okrycia wierzchnie osób z nie korzystających  .Dodatkowo bezpośrednio przy klatce schodowej zaprojektowano recepcję. Recepcjonista / -stka będzie korzystał / -ła z pomieszczeń WC ogólnodostępnych oraz ogólnodostępnego aneksu kuchennego na tej samej kondygnacji.

Układ funkcjonalny na każdej kondygnacji prezentuje się podobnie – pomieszczenia biurowe znajdują się na zewnątrz układu, a korytarz wewnętrzny obiega środkowy pion zawierający pomieszczenia pomocnicze i komunikację pionową. Obudowana klatka schodowa wraz z windą znajdują się po zachodniej stronie pionu środkowego. Po wschodniej stronie projektuje się pomieszczenia techniczne, higieniczno – sanitarne i pomocnicze.

Na każdej kondygnacji zaprojektowano pomieszczenia czystości dla personelu sprzątającego wyposażone w zlewy gospodarcze zamontowane na obniżonej wysokości nad posadzką,  kratki ściekowe oraz zawory ze złączkami do podłączenia węża. Dodatkowo – na poziomie parteru – zaprojektowano pomieszczenie gospodarcze na maszynę sprzątającą wyposażone w kratkę ściekową i zawór ze złączką do węża. Środki czystości oraz materiały higieniczne będą mogły być przechowywane w pomieszczeniach czystości na parterze oraz piętrach w szafach gospodarczych i na regałach.

Zaprojektowane w żelbetowym trzonie budynku pomieszczenia techniczne pełnić będą funkcję rozdzielni elektrycznych i serwerowni. Na ostatnim piętrze jedno z nich (przy klatce schodowej) pełnić będzie funkcje techniczne na potrzeby wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

W budynku występuje możliwość wejścia na dach z poziomu wyprowadzonej na jego poziom klatki schodowej. Na poziomie dachu projektuje się częściowy taras obiegający po zewnętrznej stronie dwuspadowy dach.

Na poziomie 1-piętra zaprojektowano zespół pomieszczeń studia nagraniowego. Sale studyjne dostępne  będą z komunikacji ogólnej oraz poprzez komunikację wewnętrzną – tzw. śluzę. Śluza zamykana będzie drzwiami akustycznymi a jej ściany zostaną odpowiednio wygłuszone i wyizolowane akustycznie od pozostałych pomieszczeń.  Pomieszczenia  studia  przeznaczone  będą  pod  nagrania programów,  reklam  itp. Za wejściem z korytarza do pomieszczeń studyjnych zaprojektowano hol z funkcją recepcyjną pełniący dodatkowo funkcję poczekalni dla osób oczekujących na wywiad lub nagranie studyjne. Pomieszczenie garderoby (charakteryzatorni) zaprojektowano z wejściem z korytarza wewnętrznego (śluzy). Będzie ono użytkowane przez osoby odwiedzające obiekt (goście) oraz osobę prowadzące wywiad / program (spiker) w celu przygotowania się do nagrania studyjnego. Pomieszczenia  produkcyjne  (studio nagraniowe, reżyserka) będą  użytkowane  codziennie w trybie zmianowym (2x8h) przez łączną liczbę około 5 osób (technika montażowa + obsługa kamer + prowadzący). Pomieszczenie montażu będzie użytkowane przez 8h dziennie przez około 10-15 osób. Pełnić będzie ono funkcje warsztatowo-szkoleniowe dla młodzieży oraz funkcję salki projekcyjnej. Zespół studia nagraniowego został zaprojektowany z myślą zwiększenia oferty kulturalnej dla mieszkańców, szkół  (możliwość  przeprowadzania  szkoleń,  warsztatów  dla  uczniów  z  zakresu technik audio video : montaż cyfrowy, montaż 3d, operowanie kamerą, autoprezentacje itp.) - dla  grup  max.  15  osób. Pomieszczenie reżyserki będzie miało bezpośrednie połączenie okablowaniem z pomieszczeniem sali konferencyjnej znajdującej się na kondygnacji parteru pod zespołem pomieszczeń studyjnych.

Osoby pracujące w studiu nagrań oraz reżyserce będą pozostawiać okrycia wierzchnie w szafkach ubraniowych (4 szt.) w pomieszczeniu garderoby, natomiast pracownik recepcji oraz zaproszeni do studia  goście - w szafie ubraniowej w holu z recepcją. Osoby korzystające z pomieszczenia montażu będą pozostawiać okrycia wierzchnie na wieszakach przy wejściu do tego pomieszczenia lub ew. w szatni zlokalizowanej pod schodami na kondygnacji parteru (w okresie zimowym). Wszystkie osoby będące użytkownikami pomieszczeń studyjnych będą korzystać z toalet ogólnodostępnych damskich, męskich oraz przystosowanych dla osób niepełnosprawnych zlokalizowanych na tej samej kondygnacji (1-piętro). Osoby pracujące w studiu będą korzystać z pomieszczenia aneksu kuchennego zlokalizowanego na tej samej kondygnacji i zlokalizowanego zaraz obok pomieszczeń studia.

Budynek w zakresie materiałowym tworzy cegła klinkierowa, nawiązująca wraz z łukowato zakończonymi oknami, do historycznej zabudowy.

 

Na poziomie parteru w części wschodniej budynku zaprojektowano lokale gastronomiczne z zapleczami kuchennymi – restaurację na 20 miejsc siedzących oraz lokal gastronomiczny służący do prowadzenia warsztatów kulinarnych dla 20 uczestników (dorośli i dzieci).

Restauracja posiada trzy wejścia, z których jedno będzie przewidziane jako wejście dla gastronomii- dostawa towaru, wejście personelu. Pomieszczenia zaplecza gastronomicznego  zostaną  zaadoptowane  i  dostosowane  do wymogów higieniczno-sanitarnych  właściwych  dla  pomieszczeń  gastronomicznych  i standardu właściwego dla Inwestora-najemcy. Dostosowanie do norm funkcjonalnych i  powierzchniowych jest uzależnione istniejącymi warunkami budowlano – technicznymi. Projekt obejmuje układ funkcjonalny  technologiczny  pomieszczeń,  dobór  i  rozmieszczenie  wyposażenia oraz wytyczne instalacyjne dla branż. Układ funkcjonalny restauracji oparty jest na postępowym obiegu towarów w układzie jednokierunkowym: od przyjmowania, magazynowania, obróbki termicznej do ekspedycji posiłków w systemie Cook & Serve na potrzeby klientów restauracji.

Lokal gastronomiczny do prowadzenia warsztatów kulinarnych posiada trzy wejścia, z których jedno będzie przewidziane jako wejście dla gastronomii- dostawa towaru, wejście personelu. Pomieszczenia zaplecza gastronomicznego  zostaną  zaadoptowane  i  dostosowane  do wymogów higieniczno-sanitarnych  właściwych  dla  pomieszczeń  gastronomicznych  i standardu właściwego dla Inwestora-najemcy. Dostosowanie do norm funkcjonalnych i  powierzchniowych jest uzależnione istniejącymi warunkami budowlano – technicznymi. Opracowanie obejmuje układ funkcjonalny  technologiczny  pomieszczeń,  dobór  i  rozmieszczenie  wyposażenia oraz wytyczne instalacyjne dla branż. Powierzchnia lokalu gastronomicznego została zaprojektowana tak aby można było produkować potrawy w standardowym dla gastronomii trybie pracy (dla restauracji) oraz  okazjonalnie  prowadzi warsztaty  kulinarne  dla  zainteresowanych (dorośli  i dzieci).

bottom of page