top of page

Kładka "piastowska" pieszo - rowerowa

Osiedle Piastowskie, Poznań, Polska

Typ

konkurs

Powierzchnia

-

Piętra

1

Zamawiający

Miasto Poznań

Orientacyjny koszt 

21 924 663

Status

konkurs

Data projektu/budowy

Lokalizacja

Osiedle Piastowskie, Poznań, Polska

Opis

Wstęp /motto

 

Naszym mottem  było stworzenie nie tylko obiektu inżynieryjnego służącego do komunikacji lecz również  wykreowanie miejsca spotkań oraz  przestrzeni rekreacji w której chętnie się przebywa  . 

 

Obiekt  w proponowanym przez nas kształcie stanie się nową reprezentacyjną lecz zarazem subtelną wizytówką miasta .

 

Ideą projektu jest stworzenie obiektu inżynierii  o  dynamicznej formie przestrzennej , który poprzez swoją architekturę  zapewni  nowe perspektywy widokowe a także w sposób nietuzinkowy uzupełni krajobraz przestrzeni pomiędzy mostem Przemysława a mostem Królowej Jadwigi .

 

Kompozycja / Forma 

 

Elewacja mostu generowana jest poprzez wymagania techniczno-inżynierskie. Rozwiązania techniczne oraz przyjęty schemat statyczny konstrukcji mostu wstęgowego składają się na smukłą, elegancką sylwetkę mostu, która  nie będzie zakłócać osi widokowych .

Zaproponowana forma zgodnie z zamierzeniem powinna stać się nowym elementem panoramy miasta , który z rzeźbiarskim wyczuciem wpisuje się w panoramę miasta, jednocześnie respektując kontekst urbanistyczny .

 

Plan kładki posiada dynamiczną  formę  , która organicznie i intuicyjnie wpisuje się kontekst miejsca . Świadomą decyzją projektową w prezentowanej koncepcji jest „ zagięcie ” przebiegu linii mostu  po stronie zachodniej rzeki Warty w kierunku południowo-zachodnim  . Ten ryzykowny a zarazem zdecydowany zabieg delikatnego odgięcia części linii mostu bezpośrednio z osi widokowej skierowanej w obszar budynku Miejskich Łazienek Rzecznych pozwoli w pełni na zachowanie bezpośredniego otocznia wymienionego kompleksu , co jest znaczące z uwagi na fakt ,że budynek  Miejskich Łazienek Rzecznych i przede wszystkim  otaczający go drzewostan stanowi fragment miejskiego systemu klinów zieleni autorstwa Władysława Czarneckiego , który jest wpisany do rejestru zabytków. Dodatkowo należy wspomnieć ,że budynek Łazienek wraz z otoczeniem został ostatnio kompleksowo odnowiony a orientacyjna lokalizacja mostu wskazana z Regulaminie konkursu ingerowała by w chroniony drzewostan a także w wykonane elementy zagospodarowania terenu : istniejące rozdzielnie elektryczne oraz drogę dojazdową do niższej części budynku łazienek od strony rzeki Warty. Stąd decyzja projektowa o intuicyjnym zagięciu - załamaniu linii mostu i włączeniu się do ostatnio zrealizowanego cięgi pieszego i rowerowego po stronie zachodniej rzeki poprzez istniejący zjazd po południowej stronie zabudowy  Miejskich Łazienek Rzecznych.

 

 W ten sposób kładka pieszo – rowerowa zaskakiwać będzie nielineralną formą . Owe zagięcie wynikające bezpośrednio z analiz i studiów stanowiło inspirację do również intuicyjnego i organicznego w formie rozwidlenia przebiegu kładki po wschodniej stronie rzeki warty tj. Osiedla Piastowskiego . W tym przypadku nielineralne podejście do projektu spowodowało nieoczywiste rozwiązanie połączenia komunikacyjnego  z drogą pieszo-rowerową tzw. Wartostradą oraz układem komunikacji pieszo-rowerowej Osiedla Piastowskiego .

W powstałych punktach załamań przebiegu linii mostu stworzone zostaną miejsca zapraszające do zatrzymania się , odpoczynku oraz podziwiania widoku z perspektywy rzeki . Obiekt stanie się miejscem platformą widokową z zaaranżowaną przestrzenią rekreacyjną .

Zgodnie z przyjętymi schematami statycznymi w miejscach załamań zaprojektowano podpory konstrukcji kładki . Funkcja konstrukcyjna podpór  została kreatywnie uzupełnione o funkcję komunikacyjną . Na powierzchni podpór zaprojektowano schody , które umożliwiają dodatkową komunikację pionową  z terenami koryta rzeki Warty . Tak nowatorskie wykorzystanie podpór ułatwi komunikację pieszą z poziomu kładki na poziom tarasów zalewowych , co ważne i wymagane szczególnie po stronie zachodniej gdzie nastąpi połączenie kładki z infrastrukturą rekreacyjną : plażą Wilda i przystankiem tramwaju wodnego .

Skomunikowanie rowerowe po stronie zachodniej rzeki z tarasem dolnym zapewniony  zostanie poprzez niedawno zrealizowany ciąg pieszo – rowerowy ul. Piastowską  a następnie na poziom plaży Wilda poprzez istniejący zjazd ( wymagający modernizacji ) zlokalizowany w kierunku północnym od budynku Miejskich Łazienek Rzecznych .

 

Perspektywy / osie widokowe.

 

Obiekt zgodnie z regulaminem konkursu zlokalizowano na osi widokowej w kierunku Kościoła Nawrócenia św. Pawła ,  w wyniku analiz zdecydowano o załamaniu linii mostu po zachodniej stronie na linii budynku i otoczenia Miejskich Łazienek Rzecznych , co z zamierzeniem koncepcyjnym przyczyni się do  braku ingerencji w niedawno zmodernizowane i polegające ochronie konserwatorskiej otoczenie budynku łazienek .

Nowa , oczekiwana kładka pieszo – rowerowa stanie się ważnym elementem w panoramie miasta . Mając na uwadze szczególne znaczenie obiektu w przestrzeni miejskiej w wyniku studiów i analiz przestrzennych zaproponowano kształt mostu , który nie będzie przesłaniał charakterystycznych dominat w panoramie miasta  . Wystudiowana forma mostu zdaniem autorów nie będzie przesłaniać osi widokowych   . Łagodna i  „płynąca” linia mostu wynikająca z przyjętego układu statycznego i rozwiązań konstrukcyjnych mostu wstęgowego  podkreślać będzie sylwetę miasta , dodając nowe dynamiczne poziome akcenty , które prowadzić będą architektoniczny dialog i twórczą kontynuację , zachowując jednocześnie równowagę przestrzeni urbanistyczną .

Forma obiektu zdaniem autorów koncepcji charakteryzuje się przy tym  oryginalnością i niepowtarzalnością , która komponuje się w szeroki widok perspektywiczny miasta .

 

Proponowana koncepcja ruchu i użytkowania kładki .

 

Jedną z kluczowych decyzji stanowiło zaproponowanie wspólnego ruchu pieszych i rowerzystów w obrębie kładki  tzw. wspólnej przestrzeni komunikacyjnej ( „shared space ” ) . Takie rozwiązanie poprzez brak wydzielenia kolorem ścieżki rowerowej   generuje zwiększoną czujność użytkowników mostu zarówno pieszych jaki i rowerzystów ,co w konsekwencji doprowadza do zmniejszenia kolizji. Most przy szerokości użytkowej 7 metrów stanowić będzie wspólny , wzajemnie odpowiedzialny pas komunikacji bez stworzenia „autostrady” dla rowerów .

Zaproponowana koncepcja mostu zakłada najmniejszą szerokość użytkową kładki 7 m , wolną od przeszkód i elementów architektonicznych , elementów oświetlenia . 

 

Materiały .

Podstawowymi materiałami zaproponowanego rozwiązania projektowego to beton oraz stal.

Podporę mostu z uwagi na właściwe zachowanie w wodzie proponuje się wykonać w konstrukcji żelbetowej .

Nawierzchnię kładki z uwagi na wysokie właściwości użytkowe oraz trwałość nawierzchni proponuje się wykonać z barwionej masy

Balustrady proponuje się wykonać  z profili  stalowych oraz blachy perforowanej w celu uzyskania jej maksymalnej przezierności .

Meble miejskie w obrębie przestrzeni rekreacyjnych  planuje się wykonać z drewna o podwyższonej odporności WPC, tj. Wood Polymer Composite).

Oświetlenie .

Oświetlenie mostu zaplanowano jako bardzo energooszczędne i bezawaryjne oświetlenie LED umieszczone w poręczach kładki – górnej oraz dolnej  .  Oprócz ww. oświetlenia podstawowego możliwe jest także wyposażenie w lampy LED barierek mostu, a siła światła może być dowolnie zmieniana. Także konstrukcja nośna może być podświetlona za pomocą przeznaczonych do tego specjalnych kieszeniowych lamp LED. W ten sposób konstrukcja, jak i wybrane materiały, mogą być widoczne również po zmroku. Dodatkowo planuje się podświetlenie od spodu siedzisk wypoczynkowych – ławy miejskiej . 

bottom of page