top of page

Szkoła Podstawowa

Winogronowa, Środa Śląska, Polska

Typ

oświatowe

Powierzchnia

6 860

Piętra

2

Zamawiający

Gmina Środa Śląska

Orientacyjny koszt 

3 158 032 zł

Status

w budowie

Data projektu/budowy

Lokalizacja

Winogronowa, Środa Śląska, Polska

Opis

Obiekt zaprojektowano zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w którym zawarto wymagania określające formę architektoniczną i funkcję. Ich spełnienie zapewnia dostosowanie do krajobrazu i otaczającej zabudowy.

Bryła budynku składa się z dwóch zasadniczych segmentów dwukondygnacyjnych połączonych w części centralnej łącznikami. Układ segmentów dostosowany jest do kształtu działki tworząc układ schodkowy. Segmenty te przykryte są dachami płaskimi. Tutaj zlokalizowane są pomieszczenia dydaktyczne.

Zasadnicza bryłę budynku wzbogacają elementy przykryte dachami dwuspadowymi o spadkach 15 st.

W tylnej (wschodniej) części działki zaprojektowane kolejne segmenty: blok sportowy z salą gimnastyczną, blok z biblioteką, czytelnią i świetlicą oraz w centralnej części jednoprzestrzenna aula – pomieszczenie wielofunkcyjne z antresolą przykryte dachami płaskimi

bottom of page