top of page

Trzy budynki wielorodzinne

Jana z Kolna 19, Sopot, Polska

Typ

mieszkaniowe

Powierzchnia

4 126

Piętra

5

Zamawiający

Gmina Miasta Sopotu

Orientacyjny koszt 

18 600 000 zł

Status

planowany

Data projektu/budowy

Lokalizacja

Jana z Kolna 19, Sopot, Polska

Opis

Zaprojektowano budynek składający się z trzech segmentów mieszkalnych połączonych halą garażową w podziemiu.  Każdy z trzech bloków usytuowany jest równolegle dłuższym bokiem do ulicy, z którą sąsiaduje. Wejście dla każdego z segmentów zapewniono poprzez wiatrołap, który prowadzi do klatki schodowej.

Forma zewnętrzna każdego z segmentów jest prostopadłościenna, zwieńczona dachem dwuspadowym, z lukarnami. Każdy z segmentów posiada pewne różnice w układzie funkcjonalnym, co wpływa na różnice w układzie okien, rozmieszczeniem loggii, tarasów, balkonów, stosowaniem wykuszy lub nadwieszeń.

Materiały zastosowane do wykończenia elewacji to jasny tynk, kontrastujący z drewnianym wykończeniem loggii i wykuszy. Dodatkowo zastosowano szary tynk do blendowania okien. Dach wykończony jest naturalnym pokryciem z dachówki ceramicznej w kolorze grafitowym, natomiast lukarny wykończone są blachą montowaną na rąbek stojący w układzie pionowym.

bottom of page