top of page

Uniwersytet Ekonomiczny "Budynek Jubileuszowy"

Rakowicka 27, Kraków, Polska

Typ

konkurs

Powierzchnia

7 609

Piętra

8

Zamawiający

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Orientacyjny koszt 

120 000 000 zł

Status

konkurs

Data projektu/budowy

Lokalizacja

Rakowicka 27, Kraków, Polska

Opis

Koncepcja przestrzenna Jubileuszowego  Budynku Dydaktyczno—Konferencyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zakłada wpisanie budynku równolegle pomiędzy istniejące obiekty : Centrum Operacji Lądowych Dowództwa Komponentu Lądowego oraz Działu Technicznego Uniwersytetu Ekonomicznego . Front budynku zaprojektowano prostopadle do dłuższego boku budynku Pawilonu Finansów UEK , zaproponowany zabieg przestrzenny jest zakończeniem osi kompozycyjnej stworzonej przez budynek Pawilonu Finansów , która w szerokim ujęciu urbanistycznym prowadzi dialog z Bazyliką Najświętszego Serca Pana Jezusa .

 

Założenia funkcjonalne .

 

Układ funkcjonalny budynku oparty jest na zasadzie stopniowania  od pomieszczeń i funkcji generujących najbardziej intensywny ruch , zaprojektowanych na najniższych kondygnacjach, do pomieszczeń , które będą generowały najmniejszy ruch na najwyższych kondygnacjach .

Na kondygnacji parteru zaprojektowano hol główny , recepcję , Centrum Informacyjne , szatnie, pomieszczenia towarzyszące oraz kawiarnię i  restaurację z zapleczem . Do restauracji oprócz wejścia przez hol zaproponowano wejście od strony budynku Działu Technicznego UEK , trakt pieszy pomiędzy projektowanym budynkiem za Działem Technicznym w zamierzeniu koncepcji ma stworzyć pieszy pasaż , który z uwagi na funkcję kawiarni i restauracji stworzy przyjazny pasaż dla studentów , kadry UEK oraz gości . W okresie wiosennym , letnim oraz wczesnej  jesieni po rozsunięciu elewacji szklanej wykreuje interesującą i przyjazną  przestrzeń .

Na pierwszym piętrze zaprojektowano Aulę konferencyjno - kongresową poprzedzoną foyer oraz dwie sale konferencyjne . Na pierwsze piętro oprócz schodów w trzonie komunikacyjnym , które można wyłączyć z użytkowania , prowadzi niezależny bieg schodowy z wiatrołapu , schody „przenikają” przez frontową fasadę tworząc dodatkowy  zewnętrzny ciąg komunikacyjny prowadzący na poziom auli . Aulę , zgodnie z wymogami , zaprojektowano w układzie amfiteatralnym ( wysokość kondygnacji 6m ) .

Drugie piętro obejmuje kompleks sal wykładowych . Zaproponowano układ niekonwencjonalny , sale dostępne z „zewnętrznych” jasnych korytarzy , która stworzą interakcję studentów z otoczeniem budynku , dostęp światła dziennego do sal zapewnią przeszklone ścianki wydzielające sale wykładowe , w zamierzeniu autorów taki układ będzie bardziej atrakcyjny dla użytkowników budynku .

Na trzecim piętrze zaprojektowano 6 sal konferencyjnych oraz zespół sal seminaryjnych .

Na czwartym piętrze zaprojektowano zespół sal seminaryjnych oraz pokoje cichej pracy .

Piąte piętro zawiera funkcję biurową i administracyjną wraz z zapleczem socjalnym .

Na szóstym piętrze zaprojektowano pokoje gościnne oraz 2 apartamenty z przestrzenią umożliwiającą organizację spotkań lub bankietów .

Pod całością obiektu zaprojektowano halę garażową dla 100 samochodów . Z uwagi na ideę ograniczenia ruchu kołowego w części frontowej budynku ruch ten ograniczono wyłącznie do możliwości podjazdu autokarów pod wejście główne , wjazd do garażu podziemnego zaproponowano w części północnej terenu konkursu w rejonie hal Diamond.

Układ komunikacji wewnętrznej budynku opiera się na dwóch trzonach z wydzielonymi klatkami schodowymi , windami oraz węzłami sanitarnymi . Wydzielone trzony komunikacyjne będą miały możliwość kontrolowania dostępu do poszczególnych kondygnacji w zależności od potrzeb.

Konstrukcja budynku oparta zostanie na układzie konstrukcji żelbetowej , fasady szklane szklone wielokomorowo szkłem nisko - emisyjnym , wykończenie ram żelbetowych elementami klinkierowymi . Planuje się dach „zielony”, na którym zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna .

 

Założenia formalne .

 

Projektowany budynek jubileuszowy wpisuje się w istniejącą tkankę budynków uniwersyteckich uzupełniając ją i dopełniając .

Forma budynku wykrystalizowała w wyniku analiz, których celem było zachowanie naturalnego doświetlenia budynków sąsiadujących . Pochyłe ściany elewacji podłużnych podkreślają monumentalny i reprezentacyjny charakter budynku jubileuszowego , korespondują z układem funkcjonalno-użytkowym , jednocześnie maksymalizując dostęp naturalnego światła słonecznego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi zlokalizowanych w istniejących budynkach : od strony wschodniej – w budynku Działu Technicznego oraz od strony zachodniej – w obiektach wojskowych – Centrum Operacji Lądowych Dowództwa Komponentu Lądowego . Dla budynku spełniono warunki określone w Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie , zapewniono dla nich odpowiednie oświetlenie i nasłonecznienie. Zgodnie z § 13 ww. rozporządzenia attykę budynku jubileuszowego , jako część przesłaniającą, zaprojektowano w odległości przekraczającej wysokość przesłaniania od okien budynku istniejącego . Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa” przyjęto , że teren inwestowania znajduje się w obszarze zabudowy śródmiejskiej .

 

Architektura obiektu poprzez zdyscyplinowany podział elewacji wynikający z konstrukcji budynku ma za zadanie kontynuację architektury współczesnej zabudowy kampusu zapoczątkowaną przez gmach Pawilonu Finansów , również planowane zastosowanie okładziny klinkierowej z tym , że w kolorze szaro-beżowym w zamierzeniu autorów będzie kontynuować wytyczony kierunek . Przeszklona elewacja frontowa z kolei ma za zadanie zapraszać i informować o funkcji budynku , jednocześnie przeszklenie zapewni kontakt użytkowników obiektu z otoczeniem

bottom of page