top of page

Uniwersytet Ekonomiczny - Budynek "Z"

Budynek "Z" (Uniwersytet Ekonomiczny), Kamienna, Wrocław, Polska

Typ

oświatowe

Powierzchnia

6 493

Piętra

11

Zamawiający

Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław

Orientacyjny koszt 

12 200 000 zł

Status

zrealizowany

Data projektu/budowy

Lokalizacja

Budynek "Z" (Uniwersytet Ekonomiczny), Kamienna, Wrocław, Polska

Opis

Inwestycja dotyczy części wysokiej (dydaktyczno - administracynej) budynku „Z” z zapleczem socjalno-administracyjnym na rzucie prostokąta.

Istniejący budynek na form dwóch przenikających się prostopadłościanów: wysokość pierwszego wynosi 33,77, natomiast drugiego (wyższego) 36,20 m. Dach płaski (stropodach).

  • Budynek zlokalizowany z zachowaniem odległości min. 4m od granic działki.

  • Obiekt na rzucie prostokąta o wymiarach ok. 43X16m;

  • Wejście główne dostępne przez schody i pochylnię dla osób niepełnosprawnych;

  • Przed wejściem głównym do budynku „Z” zlokalizowany jest istniejący plac o charakterze reprezentacyjnym. Projekt zakłada wymianę nawierzchni na nową;

  • Miejsca składowania odpadów pozostają bez zmian;

  • Miejsca postojowe na terenie działki Uniwersytetu Ekonomicznego – bez zmian (poza zakresem opracowania);

Wyjście ewakuacyjne w miejscu istniejącego – zlokalizowane na elewacji południowo-wschodniej.

bottom of page