top of page

Urząd Gminy

Przemysłowa, Gostynin, Polska

Typ

konkurs

Powierzchnia

1 825

Piętra

3

Zamawiający

Gmina Miasta Gostynin

Orientacyjny koszt 

12 428 900 zł

Status

konkurs

Data projektu/budowy

Lokalizacja

Przemysłowa, Gostynin, Polska

Opis

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektując zagospodarowanie terenu kierowano się ideą wykorzystania istniejących uwarunkowań w celu niwelowania kosztów inwestycji, a także opierano się na wytycznych decyzji o warunkach zabudowy.

Projektowany budynek lokalizuje się równolegle ul. Bierzwickiej, gdzie dłuższy bok budynku jest wyrównany do obowiązującej linii zabudowy – 21 m od granicy działki, natomiast pozostałe ściany obiektu znajdują się minimum 4 m od granicy działki. W sąsiedztwie budynku znajduje się istniejący obiekt mieszczący garaże, który planuje się poddać remontowi. Proponuje się dodatkowo rozwiązanie opcjonalne – połączenie drogowe działki jednostki straży pożarnej z komunikacją wewnętrzną działki objętej konkursem, w celu usprawnienia dojazdu dla straży pożarnej.

W okolicy działki inwestycyjnej znajdują się jednostka straży pożarnej, liczne budynki mieszkalne, jednorodzinne, a także przemysłowo – usługowe. Większościowa, wspólna cecha okolicznej zabudowy to dachy skośne – dwuspadowe i wielospadowe. Wysokość zabudowy nie przekracza 3 kondygnacji nadziemnych. W celu nawiązania obiektem do okolicznych uwarunkowań utrzymuje się charakter dachu dwuspadowego, skośnego.

Wjazd na działkę odbywa się poprzez istniejący zjazd, który planuje się poszerzyć w celu dostosowania do reprezentacyjnej funkcji budynku, przeprowadzając jednocześnie piesze dojście do głównego wejścia obiektu. Wjazd ma zapewniać też dojazd dla pojazdów do istniejących garaży, do nowo projektowanych miejsc parkingowych i wozów uprzywilejowanych. Miejsca parkingowe usytuowane są równolegle do ul. Bierzwickiej. Zaproponowano 40 miejsc postojowych zwykłych i dodatkowo 2 miejsca postojowe dla niepełnosprawnych. Układ dróg i parkingu umożliwia dojazd dla samochodów dostawczych do magazynu mieszczącego się w obiekcie.

Droga pożarowa doprowadzona jest do obiektu wzdłuż jego dłuższego boku, natomiast nawrócenie pojazdu wozu strażackiego odbywa się poprzez układ litery „T”.

W celu zniwelowania kosztów inwestycji utrzymano wysokość obiektu w klasyfikacji – NISKI. Obiekt posada 3 kondygnacje nadziemne i jego wysokość do kalenicy wynosi 12m.

Główne wejście do obiektu znajduje się po dwóch stronach ściany szczytowej, północnej i prowadzi do przeszklonego holu – poczekalni. Do obiektu możliwy też jest dostęp poprzez drzwi magazynu, kotłowni i ewakuacyjnej klatki schodowej, do których doprowadzone jest dojście pietro.


ROZWIĄZANIA FUNKCJI BUDYNKU

Główne wejście do budynku znajduje się na północnej ścianie budynku i prowadzi do przeszklonego holu stanowiącego poczekalnię dla interesantów i jednocześnie pozwalającego rozprowadzić trakty do wszystkich pomieszczeń budynku. Z holu dostępne są reprezentacyjne schodyprowadzące na piętro, a także przeszklona winda łącząca wszystkie kondygnacje. Ewakuacyjna klatka schodowa znajduje się w wewnętrznej części obiektu i poza podstawową funkcją ewakuacyjną, stanowi dodatkowe połączenie pomiędzy kondygnacjami.

Rozkład funkcji budynku ma układ pięciu traktów:pomieszczenia jasne– korytarz – pomieszczenia ciemne – korytarz – pomieszczenia jasne.

Dzięki takiemu zorganizowaniu przestrzeni maksymalnie wykorzystano powierzchnię możliwą dla zabudowy, jednocześnie zapewniając optymalne doświetlenie pomieszczeń biurowych i socjalnych, nie tracąc przy tym powierzchni na potrzeby komunikacji wewnętrznej. Wewnętrzne pomieszczenia zlokalizowane w niedoświetlonej części to pomieszczenia takie jak: pomieszczenia wc, techniczne lub magazynowe.

Dodatkowym rozwiązaniem opcjonalnym jest wprowadzenie składanych siedzisk na ścianie – wskazuje się ścianę od strony korytarza, za którą znajduje się pion sanitarny, z ustępami ogólnodostępnymi

ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE I DOŚWIETLENIE

Budynek projektuje się w technologii tradycyjnej murowanej. Obiekt będzie ocieplony wełną mineralną. Ściany zewnętrzne budynku w rejonie parteru proponuje się pokryć jasnymi płytami włóko - cementowymi, natomiast powyższe kondygnacje szarymi płytami typu „alucobond”. Ściana przy głównym wejściu zaprojektowana jest z okładziną drewnianą i z zielenią pnącą, zarówno po zewnętrznej, jak i wewnętrznej stronie.

Elewacja budynku uzupełniona jest fasadami aluminiowo – szklanymi i oknami o grafitowej stolarce. Okna, w celu zapewnienia optymalnego doświetlenia pomieszczeń proponuje się jako pionowe pasma na całą wysokość pomieszczenia. Dodatkowo najwyższa kondygnacja będzie posiadała dodatkowo doświetlenie poprzez świetliki umieszczone na dachu. Takie rozwiązanie zapewni światło zarówno w poczekalni na korytarzu, na korytarzach i w umieszonej ponad holem wejściowym – głównej sali konferencyjnej, w której znajduje się przeszklony dach.

Wewnętrzna klatka schodowa posiada świetliki z funkcją oddymiającą. Przeszklone ściany klatki schodowej dodatkowo pozwalają na dotarcie światła w rejon wewnętrznego korytarza.

Występujące rozwiązanie opcjonalne (rzut) – stworzenie otworu pomiędzy piętrem 1, a 2 (antresoli) zapewni doświetlenie poniższego piętra (piętra 1) świetlikami znajdującymi się na dachu, ponad piętrem 2.

Zaproponowano ukryty system odwodnienia dachu poprzez rury spustowe i rynny ukryte w okapie.

ROZWIĄZANIA KONKSTRUKCYJNE

Układ statyczny budynku jest ramowy. Elementami nośnymi są słupy 20x20 cm i ściany nośne 24 cm.

Stropy monolityczne żelbetowe typu filigran oparte są o ściany nośne. Sztywność przestrzenną budynku uzyskano poprzez kratowy układ ścian nośnych związanych wieńcami i podciągami.

Ławy i stopy fundamentowe w budynku zaprojektowano, jako żelbetowe, wylewane na mokro. Ściany fundamentowe zaprojektowano jako żelbetowe.

Więźba dachowa wykonana jako drewniana. Pokrycie dachu blacha na rąbek stojący. Dach zostanie ocieplony wełną mineralną. spadek dachu wynosi 13 stopni.

MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE

Materiały wykończeniowe muszą posiadać wszelkie wymagane atesty i certyfikaty. Muszą być trwałe i łatwe w utrzymaniu. Ich estetyka ma być ponadczasowa, co dodatkowo podniesie jakość projektowanej przestrzeni.

Z uwagi na specyfikę inwestora i sposób realizowania zamówień publicznych projekt należy oprzeć na powszechnie znanych technologiach produkcji.

Zastosowanie modułowych mebli pozwoli na funkcjonalne rozplanowanie każdego z nich biorąc pod uwagę odmienne potrzeby użytkowników tej przestrzeni.

Wykończenie ścian proponuje się jako biały tynk cementowo – wapienny, których kolor ma kontrastować z posadzką z linoleum w intensywnym kolorze (wzór fale/woda).

Sufity systemowe podwieszane wysokiej klasy parametrów akustycznych i estetycznych.

Balustrady stosowane w obiekcie projektuje się jako drewniane z elementami stalowymi chromowanymi.

bottom of page