top of page

Wielofunkcyjna hala treningowa

Aleja Zdobywców Wału Pomorskiego 99, Wałcz, Polska

Typ

sportowe

Powierzchnia

9 705

Piętra

3

Zamawiający

Centralny Ośrodek Sportu Wałcz

Orientacyjny koszt 

42 000 000 zł

Status

zrealizowany

Data projektu/budowy

Lokalizacja

Aleja Zdobywców Wału Pomorskiego 99, Wałcz, Polska

Opis

Zaprojektowano jedno-kondygnacyjny budynek hali lekkoatletycznej, dwukondygnacyjne zaplecze obsługujące halę wraz z pomieszczeniami dodatkowymi wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu. Obiekt ma służyć jako rozwinięcie kompleksu ośrodka sportowego, na którego terenie jest zlokalizowany. Budynek lokalizuje się w północno wschodniej części działki objętej inwestycją. Wiodącymi funkcjami obiektu mają być wewnętrzne boiska sportowe (parter + antresola), sale treningowe (piętro 1), bieżnia okrężna i prosta (antresola). Funkcjami towarzyszącymi są między innymi zaplecza szatniowe, zaplecza higieniczno – sanitarne i magazynowe.

Projektowany budynek jest prostopadłościenny, usytuowany krótszym bokiem równolegle do ul. Zdobywców Wału Pomorskiego. Dach obiektu projektuje się jako dwuspadowy. Budynek połączono ciągami komunikacji zewnętrznej z istniejącym zagospodarowaniem.

Do obiektu dostajemy się poprzez kilka wejść, gdzie wejście główne znajduje się w jego południowej części, w narożniku, na jego krótszej ścianie południowej. Pozostałe wejścia są o charakterze ewakuacyjnym i technicznym. Są to wejścia i bramy do magazynów, wejście do drugiej klatki schodowej i dwa wejścia do hali mieszczącej płytę boisk wewnętrznych. Wejście główne prowadzi na wewnętrzną klatkę schodową poprzedzoną wiatrołapem.

 

Parter 0

Główna klatka schodowa, mieszcząca również windę, łączy wszystkie  kondygnacje budynku (parter, piętro 1, antresola). Z korytarza klatki schodowej, można dostać się do korytarza wewnętrznego na parterze, z którego jest dostęp do wewnętrznych boisk sportowych, zaplecza higieniczno-sanitarnego, zaplecza biurowego, zaplecza szatniowego i pomieszczeń odnowy biologicznej.

Na parterze występuje podział na 3 trakty: 1 - pomieszczenia obsługi boisk, zaplecze higieniczno-sanitarne, zaplecze biurowe, odnowa biologiczna, 2 - płyta boisk sportowych wewnętrznych, 3 - siłownia, magazyn, pomieszczenia techniczne, klatka schodowa ewakuacyjna.

Pierwszy trakt parteru (dostępny od wejścia głównego) zawiera ustępy ogólnodostępne, obok których znajduje się zaplecze administracyjne (biura) wraz z szatnią i zapleczem socjalnym. Z korytarza wewnętrznego jest możliwy dostęp do zaplecza szatniowego (4 szatnie) wraz z zapleczem higieniczno-sanitarnym, pomieszczenia funkcjonującego jako odnowa biologiczna – basen wraz z pomieszczeniem technicznym i przestrzeń mieszcząca wanny. Za pomieszczeniami odnowy biologicznej znajduje się magazyn. Z pierwszego traktu możliwe jest przejście do traktu środkowego, mieszczącego halę sportową (boiska sportowe).

W przestrzeni 2 traktu, lokalizuje się 2 boiska do koszykówki, 3 boiska siatkówki, 2 boiska piłki ręcznej (poszczególne układy boisk dla dyscyplin nakładają się). Dodatkowo występuje dla każdych z tych dziedzin boisko poprzeczne. Na sali znajduje się gniazdo do skoku o tyczce (demontowalne). Po przejściu przez płytę boisk (2 - środkowy trakt) dostajemy się do 3 traktu.

Trzeci trakt mieści korytarz prowadzący do siłowni, zaplecza wc, pomieszczeń czystości i pomieszczeń technicznych. Znaczną część traktu trzeciego zajmuje magazyn na sprzęt obsługujący siłownię, boiska wewnętrzne i zewnętrzne. Na końcu wewnętrznego korytarza znajduje się ewakuacyjna klatka schodowa, prowadząca na wyższe poziomy i antresolę.

 

Piętro 1

Znajdując się na piętrze również można zastosować podział na 3 trakty.

Pierwszy trakt (licząc od wejścia głównego) mieści korytarz wewnętrzny, z którego jest przejście do ustępów ogólnodostępnych, pomieszczeń trenerskich wraz z zapleczem i pomieszczenia czystości. Dodatkowo z korytarza dostajemy się do przestrzeni mieszczącej salę do ćwiczeń ruchowych, z której jest dostęp do pomieszczenia kroi-komory i zaplecza szatniowego wraz z zapleczem higieniczno-sanitarnym. Za salą ćwiczeń ruchowych, w pierwszym trakcie, zlokalizowano salę ćwiczeń szermierki.

Łącznik znajdujący się na piętrze, który planuje się do realizacji w II – etapie, łączy korytarz projektowanej hali z pomieszczeniem istniejącego basenu. Doprowadzony jest do pomieszczenia magazynu istniejącego basenu.

Środkowy, drugi trakt, to przestrzeń ponad boiskami, jednocześnie antresola łącząca trakt 1,2 i 3. Antresola jest dostępna zarówno z traktu pierwszego, jak i trzeciego.

Trakt trzeci mieści duża salę ćwiczeń (sporty walki), obok której znajduje się zaplecze wc, magazyn i klatka schodowa ewakuacyjna.

 

Antresola

Na najwyższym poziomie budynku znajduje się otwarta przestrzeń – antresola parteru. Na poziomie znajdują się bieżnia lekkoatletyczna okrężna i prosta, do sprintów. W części wewnętrznej, bieżni okrężnej, przestrzeń antresoli łączy się poprzez otwór w stropie z parterem. Dwie klatki ewakuacyjne umieszczone są pomiędzy opisanymi bieżniami, po przeciwległych końcach antresoli. Ponad antresolą znajduje się dach wsparty na stalowych kratownicach.

 

Dach projektuje się jako dwuspadowy, z odwodnieniem do wpustów podciśnieniowych systemowych. Przy korytach odwodnieniowych na dachy projektuje się kable grzewcze, w celu zabezpieczenia przed zaleganiem śniegu w przestrzeni pomiędzy attyką, a dachem.

Wyjście na dach możliwe jest poprzez drabiny i klapy oddymiające z funkcją wyłazu, zlokalizowane w obudowanych klatkach schodowych. Drabina umożliwiająca wyjście na dach będzie dostawiana, a jej przechowywanie będzie odbywało się w pomieszczeniu magazynowym na piętrze 1.

 

Budynek w zakresie materiałowym tworzy głównie blacha, montowana na rąbek stojący, płyty włókno – cementowe, fasady aluminiowo – szklane w grafitowym kolorze.

bottom of page